Zápis ze schůzky tříd Bilingvy

26.01.2018 00:00

Na čtvrtek 18. 1. svolal Spolek rodičů Milíčov schůzku učitelů Německého jazyka s rodiči žáků tzv. "biligvních" tříd, aby si mohli vyměnit názory a pohledy na výuku a další směřování výuky němčiny na naší škole.

Zápis ze schůzky najdete zdeSchůzka bilingvy 2018-01-18.pdf (458709)