Otázky a odpovědi

Jak se stát členem spolku?

Je to jednoduché:

Stačí vyplnit přihlášku zde a zaslat členský příspěvek na školní rok 2016/17 ve výši 100,- Kč na účet spolku: č. ú.: 2301120232/2010

Jako variabilní symbol prosím použijte telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce.

Členem se stáváte po splnění obou těchto podmínek

Ještě jednu podmínku musíte splňovat: Členem mohou být pouze rodiče nebo zákonní zástupci žáka ZŠ s RVJ K Milíčovu. 

Pokud si nejste jisti, napište nám rodice-milicov@seznam.cz

 

Má smysl vstoupit do spolku, když nemám čas na Členskou schůzi?

Smysl to má. Můžete někoho pověřit plnou mocí aby Vás na členské schůzi zastoupil. Pokud nikoho takového nemáte, napište nám email, nějaké řešení pro Vás vymyslíme.

Svým členským příspěvkem podpoříte plánované aktivity a můžete se na Spolek obrátit, kdykoli máte nějaký zájem, který by mohl spolek pomoci řešit. 

 

Jaký je rozdíl mez Spolkem a Školskou radou? Není to to samé?

Ne není to to samé.

Je pravdou, že v některých bodech jsou cíle spolku i školské rady podobné, jsou to zejména cíle obecné (např. řešení podnětů a připomínek rodičů)

Školská rada je orgán školy, jehož se účastní kromě zástupců učitelů a zástupců zřizovatele také dva volení zástupci rodičů. Nemá žádnou samostatnou právní subjektivitu, nespravuje žádný rozpočet, který do školy dávají rodiče. Na rozdíl od Spolku se Školská rada může pohybovat pouze v mantinelech daných školským zákonem (nikoli rodiči samotnými). 

Spolek má svou vlastní právní subjektivitu, je na škole i jejích orgánech nezávislý. Jako takový si sám (jeho členové) rozhoduje o hospodaření s prostředky, které do něj rodiče-členové spolku vložili. To nemůže dělat Školská rada, ta má jiné funkce. Je čistě na rodičích, jak s takovým spolkem naloží a co všechno bude spolek dělat. Účast v něm je naprosto dobrovolná, a nikoho k tomu nikdo nebude nutit.

Stejně tak je spolupráce školy se spolkem dobrovolná a záleží na vedení obou subjektů, jaké vztahy budou udržovat. Cílem spolku je, aby tyto vztahy byly co nejvíce prospěšné pro pro děti a jejich výchovu a vzdělávání.

Jak postupovat, když jsem na třídních schůzkách přihlášku nepodal, ale mám zájem do spolku vstoupit?

Přihlášku můžete podat kdykoli elektronicky prostřednictvím webového formuláře na úvodní stránce. Členský poplatek na školní rok bude možné složit na místě před zahájením členské schůze. Po zvolení orgánů spolku plánujeme založit bankovní účet pro platby, zatím je to ale možné pouze v hotovosti před členskou schůzí nebo na dalších třídních schůzkách.

Záznamy: 1 - 4 ze 4