Kontakt

Výbor spolku:

Ondřej Hlaváč, předseda
Hana Daenhardtová, místopředseda
Hana Geissler, místopředseda
email: spolek@rodice-m ilicov.cz

 

Spolek rodičů Milíčov

IČO:05530377

Číslo účtu: 2301120232/2010 (Fio Banka)
Pro platbu členských příspěvků použijte jako Variabilní symbol vaše telefonní číslo.

K Milíčovu 674/2, Háje, 149 00 Praha 4