Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů Milíčov

10.10.2017 22:00

Zveme Vás na Členskou schůzi Spolku Rodičů Milíčov, 

která se bude konat po třídních schůzkách 7.11.2017 od 18:15 hodin ve společenském sále ZŠ s RvJ K Milíčovu.

oficiální pozvánku s programem a časem najdete zde: Pozvánka na členskou schůzi 2017-11.pdf 

Abychom mohli i nadále dobře fungovat, je nutné, aby byla schůze usnášeníschopná a potřebujeme účast nadpoloviční většiny členů. Prosím, přijďte osobně, nebo se nechte zastoupit prostřednictvím plné moci, kterou můžete udělit kterémukoli jinému členovi, nejlépe někomu, koho znáte, například vašemu třídnímu důvěrníkovi. Každý člen může na schůzi zastupovat více členů na základě plné moci. Pokud chcete poradit ohledně udělení plné moci, ozvěte se na rodice-milicov@seznam.cz

Plná moc je ke stažení zde: Plna moc hromadna.pdf