Úvodní slov

13.09.2016 13:05

Úvodní slovo

Vážení rodiče a přátelé školy,

V Praze 13. září 2016
Vážení rodiče, 
Po různých peripetiích s likvidací původního nejasného Sdružení rodičů při ZŠ Milíčov, jsme se nyní konečně dobrali do fáze, kdy se nám podařilo získat souhlas od zřizovatele školy a můžeme založit nový rodičovský spolek. 
Rádi bychom tímto požádali ty z Vás, kteří by se do aktivit rodičovského spolku chtěli zapojit, aby se nám co nejdříve ozvali.
Cílem spolku je pomoci zařídit přesah do aktivit, které škola v tuto chvíli nedělá a neřeší, neboť nemůže, ať už z kapacitních, finančních nebo zákonných důvodů. Se školou o těchto věcech chceme intenzivně komunikovat a posouvat k lepšímu.
Příklady toho, co může takový spolek realizovat:
- Spolupracovat se školou přínosem podnětů a návrhů na zlepšení prostředí školy. 
- Finančně přispívat a podporovat nákup specifických pomůcek, které mohou pomoci ve výuce
- Pomoci s organizací mimoškolních akcí
- Přispívat na stravování sociálně slabších žáků
- Poskytovat rodičům, škole, učitelům podporu při vzájemné komunikaci.
- Přispívat a pomáhat s organizací výjezdů žáků do zahraničí a kulturní výměně
- Jako samostatný právní subjekt může získávat prostředky z grantů a dotací určených k podpoře života našich dětí ve škole a v jejím okolí. 
Stesků na to, co ve škole chybí, se najde vždy dost a není to nutně chybou školy. Jako jednotlivci toho mnoho nezvládneme, ale když bude dost těch, kdo jsou ochotni pro to něco udělat, bude možné prostředí, kde studují naše děti zlepšovat více, než jak to dosud zvládá škola jako instituce. 
Vše ale záleží na Vás, rodičích, vaší energii a ochotě pomoci.
Do příštích třídních schůzek bychom rádi realizovali následující kroky:
1) Založení spolku a získání dostatečného počtu členů ochotných se zapojit do zajištění chodu Spolku (min. 5 lidí)
2) Sestavení plánu financí a aktivit pro letošní školní rok. Od toho se bude odvíjet výše členského příspěvku, který nyní přepokládáme ve výši cca 100 Kč ročně.
Prosím ozvěte se a zapojte se, vaše nápady, podněty i ochotu pomoci rádi uvítáme.
 
Děkujeme 
 
Spolek rodičů Milíčov
Jan Bezpalec, tel: 603 222 589 rodice-milicov@seznam.cz
Hana Daenhartová  tel: 736 654 943 hana.daenhardtova@ltapartners.com 
Veronika Nürnbergerová tel: 606 876 224 nuernbergerova@volny.cz
www.rodice-milicov.cz
V Praze 13. září 2016
Vážení rodiče, 
Po různých peripetiích s likvidací původního nejasného Sdružení rodičů při ZŠ Milíčov, jsme se nyní konečně dobrali do fáze, kdy se nám podařilo získat souhlas od zřizovatele školy a můžeme založit nový rodičovský spolek. 
Rádi bychom tímto požádali ty z Vás, kteří by se do aktivit rodičovského spolku chtěli zapojit, aby se nám co nejdříve ozvali.
Cílem spolku je pomoci zařídit přesah do aktivit, které škola v tuto chvíli nedělá a neřeší, neboť nemůže, ať už z kapacitních, finančních nebo zákonných důvodů. Se školou o těchto věcech chceme intenzivně komunikovat a posouvat k lepšímu.
Příklady toho, co může takový spolek realizovat:
- Spolupracovat se školou přínosem podnětů a návrhů na zlepšení prostředí školy. 
- Finančně přispívat a podporovat nákup specifických pomůcek, které mohou pomoci ve výuce
- Pomoci s organizací mimoškolních akcí
- Přispívat na stravování sociálně slabších žáků
- Poskytovat rodičům, škole, učitelům podporu při vzájemné komunikaci.
- Přispívat a pomáhat s organizací výjezdů žáků do zahraničí a kulturní výměně
- Jako samostatný právní subjekt může získávat prostředky z grantů a dotací určených k podpoře života našich dětí ve škole a v jejím okolí. 
Stesků na to, co ve škole chybí, se najde vždy dost a není to nutně chybou školy. Jako jednotlivci toho mnoho nezvládneme, ale když bude dost těch, kdo jsou ochotni pro to něco udělat, bude možné prostředí, kde studují naše děti zlepšovat více, než jak to dosud zvládá škola jako instituce. 
Vše ale záleží na Vás, rodičích, vaší energii a ochotě pomoci.
Do příštích třídních schůzek bychom rádi realizovali následující kroky:
1) Založení spolku a získání dostatečného počtu členů ochotných se zapojit do zajištění chodu Spolku (min. 5 lidí)
2) Sestavení plánu financí a aktivit pro letošní školní rok. Od toho se bude odvíjet výše členského příspěvku, který nyní přepokládáme ve výši cca 100 Kč ročně.
Prosím ozvěte se a zapojte se, vaše nápady, podněty i ochotu pomoci rádi uvítáme.
 
Děkujeme 
 
Spolek rodičů Milíčov
Jan Bezpalec, tel: 603 222 589 rodice-milicov@seznam.cz
Hana Daenhartová  hana.daenhardtova@ltapartners.com 
 
www.rodice-milicov.cz