Sportovní areál Hamr vedle školy

08.05.2017 21:00

Druhým projektem který ovlivní provoz kolem školy je Sportcentrum Hamrsport, které má vyrůst na pozemku východně od školy.

Změna! Termín setkání s investorem je 16.5. v 18:00 ve škole.

Investor má zájem projekt nám rodičům představit, nejprve jsme si ale vyžádali aktuální studii, abychom se mohli bavit nad konkrétními a věcnými problémy a kde bychom mohli vznést připomínky a změny tak, aby případný provoz měl na chod školy a bezpečí žáků co nejméně nepříznivý dopad a naopak využít případná pozitiva takového projektu.

Rádi přivítáme všechny zájemce z řad rodičů žáků naší školy a učitelského sboru, kteří budou mít zájem se s projektem seznámit a věcně o něm diskutovat. 

Studie Sportcentrum Háje Hamrsport je k dispozici také na vyžádání na emailu rodice-milicov@seznam.cz

Doplněno: Bohužel až nyní se k nám dostal záznam z posledního setkání občanů se starostou, kde proběhla širší diskuse na téma zda je tento areál v místě vhodný.  Aby měli rodiče informace úplné, zde je záznam z tohoto setkání. https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUCV_oChCCDzkhme_m2CD7eRAijXdrMk

Znovu však musím zdůraznit, že důvod a charakter plánovaného setkání je soustředit se pouze a věcně na obsah projektu a jeho vliv na školu, děti a rodiče. Nic víc. Proto zveme pouze učitelský sbor a rodiče z naší ZŠ. Děkujeme za pochopení.