Škola bude mít novou ředitelku

22.05.2017 16:50

Na základě výběrového řízení jmenovala Rada městské části Praha 11 novou ředitelku školy. Do funkce   k 1. srpnu 2017 nastoupí paní Mgr. Alena Červená. 

K tomuto datu bude končit ve funkci paní Mgr. Věra Jarolímová. Oběma přejeme hodně štěstí a veříme, že se nové paní ředitelce podaří navázat na vše dobré, co její předchůdkyně při své dloholetém působení na naší škole dokázala.