Sjezdovka na Milíčovských kopcích

24.04.2017 21:51

Sjezdovka na Milíčovských kopcích

Nedávno přinesly děti ze školy anketu Sdružení dobrovolných hasičů Praha -Újezd, kteří mají velký zájem na vybudování sjezdovky na Milíčovských kopcích. Jedná se o klidné rekreační místo, kam lidé chodí venčit psy, jezdí na kole, chodí provětrat hlavu z pracovního ruchu. Jedno z mála míst v okolí, kam dosud není přístup pro žádnou motorizovanou dopravu. A právě přístup ke sjezdovkám, jejich zásobování, obsluha a provoz bude vyžadovat prolomení dopravy do této nejklidnější části Milíčovských kopců, nejbližší klidové zóny v dosahu naší školy. 

Celá studie revitalizace Milíčovských kopců je k dispozici zde: : https://www.praha-ujezd.cz/studie.pdf

Vedení městské části Praha - Újezd plánuje projednat tuto studii na svém zasedání v polovině května.

Městská část také připravila anketu, kterou prosím vyplňte zde:  https://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&category=16&article=798

Anketu vyplňte bez ohledu na to, zda jste obyvatelé Újezda nebo nikoli. Podle ulice mohou být poté výsledky tříděny. Hlasování v anketě je jediná možnost, jak tyto záměry ovlivnit.

POZOR ANKETA JE POUZE DO PÁTKU 28. 4.!!!!!!

Tato studie obsahuje celou řadu prvků, mimo jiné urnový háj, senior park, rozhlednu, veřejné osvětlení na vrcholu kopce a asfaltové chodníky na vrcholech kopců, vinici, lávky propojující jednotlivé kopce, pikniková sezení, hřiště na pétanque, lanový park, rozhlednu a také sjezdovku. 

Sjezdovka je naplánována na kopec nejblíže ke škole, tedy ten nejklidnější a nejbližší milíčovským mokřadům, tedy chráněnému území. Sjezdovka se podle studie neobejde bez umělého osvětlení, umělého zasněžování, výstavby retenční nádrže uprostřed kopce pro zásobování sněžného děla, studny čerpající vodu do nádrže, půjčovny a bufetu nahoře na kopci, zavedením asfaltových cest na hřebeny kopců a řadou dalších prvků, které poměrně významně promění charakter využití tohoto klidného zeleného území za naší školou. Jedná se o oblast na hraně chráněného území, kam je jakákoli motorizovaná doprava dosud zakázána. Studie dopravu a zásobování vůbec neřeší, přitom to asi ovlivní proměnu celého místa nejvíce. Představa, že někdo bude chodit pěšky s lyžemi je iluzorní. Je tedy pravděpodobné, že u brodu za naší školou budou parkovat auta. Jakým způsobem se bude brod překonávat v zimním období není řešeno.

Kromě parkování a dopravy studie také neřeší hlukové a světelné znečištění v těsné blízkosti chráněného území.

Nechceme nikoho ovlivňovat v jeho názorech na věc, nicméně pokud někdy, pak právě nyní je možnost se k záměru nezvratné proměny Milíčovských kopců vyjádřit v anketě Městské části Praha-Újezd.