Pozvánka na Členskou schůzi Spolku 26.2. 2019

10.01.2019 08:00

POZVÁNKA

na Členskou schůzi Spolku rodičů Milíčov


Vážení členové spolku, vážení rodiče,

dovolte, abychom vás pozvali na řádnou členskou schůzi spolku, která se uskuteční dne 26.2.2019 od 18:00 hodin ve společenském sále ZŠ s RvJ K Milíčovu, na adrese: K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4.

Program členské schůze spolku:

  1. Kontrola prezence
  2. Zahájení členské schůze spolku a volba orgánů schůze
  3. Zpráva o hospodaření spolku
  4. Úprava stanov
  5. Volba nových orgánů spolku
  6. Plán činnosti spolku na další období
  7. Diskuze, návrhy a připomínky

Členem je každý rodič nebo zákonný zástupce žáka ZŠ s RvJ K Milíčovu 674, který ve školním roce 2018/19 zaplatil příspěvek 100,- Kč, a v přihlášce zadal, že chce být členem Spolku. Příspěvěk je možné zaplatit i na místě.

Prosíme všechny členy spolku, aby se členské schůze spolku zúčastnili, případně pokud se nemohou zúčastnit osobně, aby udělili plnou moc některému z členů, který se zúčastní. Vzor plné moci je uveden na stránkách spolku zde

Pedagogický sbor, zaměstnance školy a rodiče, kteří nejsou členy spolku, zveme jako hosty.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Za výbor Spolku Rodičů Milíčov

Jan Bezpalec

Iva Buchtová

Hana Daenhardtová

 

Spolek Rodičů Milíčov, K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4, IČ: 05530377

email: rodice-milicov@seznam.cz

web: www.rodice-milicov.cz