Ohlédnutí za školním rokem

30.06.2017 08:00

Dobrý den,

Dnes končí školní rok a s vysvědčením, které dnes vaše děti přinesou domů, stojí za to se ohlédnout za uplynulým školním rokem.

Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří nad rámec svých povinností přispěli svým časem, financemi, dobrou náladou, materiální či jinou podporou činnostem, které pomohly školní prostředí našich dětí zvelebit a vylepšit.

Jak se ukázalo, někdy stačí jen udělat první krok a dát lidi dohromady a lze dokázat zajímavé věci.

Co se letos povedlo?

 • Založili jsme Spolek rodičů Milíčov – může se to zdát jako banalita, ale po úvodních peripetiích to máme za sebou. www.rodice-milicov.cz
 • Zapojili jsme Vás do dění -  v letošním roce se členy spolku stalo více než 110 rodičů, což považujeme za dobrý start. Celá řada rodičů také věnovala dobrovolný příspěvek, aniž by se stali členy, za což jim patří další velký dík.
 • Při jarním sběru se podařilo nasbírat více než 10 tun papíru. Výtěžek jsme věnovali do tříd a zejména na podporu deváťáků aby dnes mohli uspořádat důstojné zakončení školního roku.
 • Do ankety o osudu Milíčovských kopců se i díky vám zapojilo historicky nejvíce osob.
 • Diskutovalo se na téma výstavby Sportovního centra Hamrsport vedle školy. 
 • Navazujeme komunikaci s rodiči, učiteli a vedením a hledáme cesty pro její podporu a snažíme se pomoci řešit případné problémy.

Témata, vás zajímají a která máme nadále otevřená a budeme sledovat i v příštím školním roce:

 • Organizace tělocviku po dobu rekonstrukce tělocvičen
 • Nedostatek učitelů a možnost zvyšování jejich kvalifikace (momentálně se shání učitel/ka pro první třídu, pokud byste věděli o někom schopném)
 • Dostatečná a včasná nabídka zájmových kroužků
 • Návaznost bilingvy na druhém stupni
 • Výstavba v okolí školy
 • ...

Jak dopadla Zahradní slavnost

Hlavní akcí letošního roku byla Zahradní slavnost, která 6. června proběhla za nepředvídatelného rozmaru počasí. Přestože ve čtyři hodiny lilo jak z konve, nakonec se podařilo další mraky na chvíli pozdržet někde u Příbrami. Mohli jsme se proto chvíli v klidu bavit i bez deštníků a poslechnout si skvělý hudební zážitek a lekci papuánské etikety v podání jednoho z nejlepších českých muzikantů Dan Bárty v kytarovém doprovodu skvělého jazzmana Jardy Friedla.

Zde si poslechněte jednu z písniček, kterou nám zahráli (omluvte kvalitu, je to amatérský záběr). 

O zvuk a dobrou muziku v kapkách deště se postarali DJs Matěj a Martin. Nutno přidat, že Dan Bárta i Matěj s Martinem vše zajistili zdarma bez nároku na honorář, za což jim patří náš velký dík.

 

O jídlo a pití se postarali bez nároku na odměnu a vynaložené náklady:

Hanka a Rico Daenhardtovi o jejich originální bramborový salát

Renata a Tomáš Hervertovi  o Prosecco a další dobroty

Petra Janoušková o domácí pečení a zajištění donesených výtvorů

Zbyněk Sirový  o vína z Templářských sklepů

Martin Starý dodal, ugriloval a nakrájel vynikající vepřové kýty z Jižní Moravy

Saša Sternberg, mistryně v párkování v rohlíku

Veškerý výtěžek z těchto stanovišť věnovali na účet Spolku rodičů Milíčov. Děkujeme!

 

Za materiální zajištění a dodání věcných odměn děkujeme:

Karlu Buchtovi a společnosti Lesy České republiky za dodání odměn

Tereze Čechové a společnosti Piatnik za deskové hry a odměny Playmobil

Martinu Kašparovi a společnosti Microsoft za dodání věcných odměn

Janě Neterdové a Janu Motlíkovi a společnosti Steilman za dodání dárku pro paní ředitelku.

Michalu Novotnému a ÚAMK za zapůjčení 2 stanů

Evě Urbanové a společnosti Bona Vita za dodání odměn

Naděždě Plichtové a Pražská vydavatelská společnost za dodání časopisů a CD pro děti i dospělé

Zdeňku Sadílkovi a IZSCR za dodání věcných odměn

Ditě Krhovské za veškeré malovací potřeby

Lídě Mazylkinové za odbornou zdravotní pomoc, kterou jsme naštěstí využili jen drobně

 

Velký dík školnímu personálu:

panu školníkovi Miroslavu Brokešovi za velkou pomoc při organizaci a zajištění veškerých technických záležitostí a perfektně posekaný trávník

úklidovému personálu, který se postaral o úklid školy po akci mimo pracovní dobu

paní vychovatelce z družiny Kateřině Šedivé, bez níž bychom ty stany stavěli ještě dnes

panu zástupci Blahoutovi za obětavý přístup a výuku frisbee

paní zástupkyni Kučerkové za vstřícnost a pozitivní přístup

paním hospodářkám Vilímovské a Vrbové, za vstřícnost a pomoc při byrokratických nutnostech, jež takovou akci doprovází

paní hospodářce Procházkové a personálu jídelny za uchování věcí v chladu

školské radě, že nás k řadě aktivit nastartovala

všem učitelům, kteří se starají o naše děti a pomáhají každý den, a byli nám nakloněni. Zejména pak Lence Mejdřické a Michalu Čečákovi za pomoc při zapojení dětí a ostatních učitelů a paní učitelce Haně Ferencové za poskytnutí azylu pro deskové hry a zapůjčení sportovních pomůcek.

paní ředitelce Věře Jarolímové za možnost tuto akci uspořádat

budoucí paní ředitelce Aleně Červené za další skvělou budoucnost naší školy, ve kterou věříme.

Deváťákům a dětem z ostatních tříd (bohužel nemáme všechna jména, polepšíme se do příště), kteří přidali ruku k dílu a pomohli se zajištěním jednotlivých stanovišť a přípravou plakátů.

 

Velké díky organizačnímu "jádru" spolku, kteří do příprav investovali nemalé množství svého vlastního času, energie a prostředků a zároveň po celou dobu akce byli na svých stanovištích a moc toho neviděli. Až je potkáte, tak jim prosím klidně odvyprávějte, jaké to vlastně bylo:

Jan Bezpalec – (Nikde a všude) ten, co za všechno může

Iva Buchtová – (Skoky v pytlích) dobrá duše, která se stará o všechno, na co zrovna není čas

Hana Daenhardtová – (Vítání u vchodu) vždy v pohodě a s klidným přístupem

Ondřej a Magda Hlaváčovi – (Retrosporty – skoky přes gumu, chůdy) dodali také parádní grafiku, nápady a spoustu práce, díky níž měla slavnost i svou grafickou tvář.

Petra Janoušková – (Sladké pečení) měla ten skvělý nápad zahradní slavnost uspořádat

Jitka Kašparová – (Deskové hry) zapojila svou tvořivost a pedagogické vlohy do

Dita Krhovská – (Výtvarná dílna) se svou výtvarnou dílnou přidala slavnosti další skvělý rozměr. Obrázky můžete spatřit u vstupu do foyer školy

Jan Motlík - (Fotbal) skvělá podpora a nasazení

Jana Neterdová – (Vítání u vchodu) příprava, obětavost a nepodcenění žádného tématu,

Alexandra Sternberg – (Párky v rohlíku) profesionální organizátor se spoustou energie, kontaktů a zkušeností

Martina Strnadová (Párky v rohlíku) – obětavá pomoc při snižování délky front hladovců

A řada dalších, kteří pomohli a na které bychom neradi zapomněli

 

A hlavně moc děkujeme Vám všem rodičům, kdo jste přišli, fandíte nám a podpořili jste nás. A hlavně podporujete své děti, pro které to, doufáme, nebyla nuda.

 

Těšíme se na příští školní rok

Hezké prázdniny!

 

Spolek rodičů Milíčov

P.S: Fotky ze Zahradní slavnosti, které pořídila Eva Bezpalcová, najdete na facebooku facebook.com/rodicemilicov .