Náhradní členská schůze 23.11.

10.11.2017 00:22

Protože na schůzi dne 7.11. nedorazil dostatek členů, nebo ani nepodepsali plnou moc k zastoupení, schůze bohužel nebyla usnášeníschopná.

Náhradní členská schůze se bude konat 23.11. v 18:00 ve Společenském sále školy. Pozvánku a formulář plné moci najdete zde