Jarní sběr dopadl skvěle

22.04.2017 09:26

Výsledky jarního sběru

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní sběrové akce.

Nakonec se zapojilo 318 žáků tedy více než třetina školy, podařilo se nám naplnit dva kontejnery až po střechu a nasbírat téměř 10,5 tun papíru, čímž jste naprosto překonali očekávání.

Rádi bychom i nadále motivovali všechny žáky školy, aby se do takovýchto akcí zapojili, proto chceme rozdělit prostředky podle následujícího klíče:

1) Cca 50 % částky bude rozděleno do fondů 9. tříd na jejich Poslední zvonění

2) 5 tříd s největším množstvím nasbíraných kg dostane po 800,- Kč.

3) Třídy, které sice nenasbíraly nejvíc, ale zúčastnila se více než polovina žáků, dostanou po 300,- Kč (resp. 200 bilingva)

 

Celkem tedy bude oceněno 12 tříd. Ze zbývající částky (cca 20 %) budou financovány některé další odměny žákům do konce roku, případně jako rezerva pro zahradní party.  Konečné vyúčtování bude k dispozici s uzávěrkou.

Věřím, že s navrženým rozdělením budete souhlasít, případně budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

Velký dík za úspěšnou akci patří deváťákům, jejich třídním učitelkám a paní Janě Neterdové,  kteří pomohli celou akci zorganizovat a provést.

Ovšem bez Vás, kteří jste tak kila papíru přinesli nebo přivezli, by to všechno bylo marné. Jak je vidět, i s malým přispěním je možné dosáhnout solidního výsledku, když se všichni zapojí.

Jste skvělí!

Moc děkujeme