Projekty

 
Ve školním roce 2016/17 plánujeme tyto aktivity:
 

Říjen Založení spolku

Leden Sběr (odloženo pro nepřízeň počasí)

Duben  6.-7.   Sběr papíru

Červen 6.  Zahradní slavnost

 
Podpora sociální soudržnosti ve škole
 
Podpora školních výjezdů
 
Další aktivity z podnětů rodičů, učitelů, žáků, vedení školy.