Spolek rodičů Milíčov je dobrovolným spolkem rodičů žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674/2, 149 00 Praha 4.

Členem se může stát pouze rodič nebo zákonný zástupce žáka školy. Pro platbu členských příspěvků použijte jako Variabilní symbol vaše telefonní číslo.

Číslo účtu: 2301120232/2010 (Fio Banka)

Pokud se nechcete nebo nemůžete stát členem, můžete nám zaslat dar. 
Rádi Vám za něj poděkujeme, pokud nám na sebe necháte kontakt v poznámce, nebo tel. jako variabilní symbol.

Děkujeme Všem členům i dárcům za podporu naší školy a aktivit s ní spojených.

Aktuality

Náhradní členská schůze 23.11.

10.11.2017 00:22
Protože na schůzi dne 7.11. nedorazil dostatek členů, nebo ani nepodepsali plnou moc k zastoupení, schůze bohužel nebyla usnášeníschopná. Náhradní...

Halloweenské zahradní setkání

15.10.2017 21:09
31. říjen je den, kterému se říká Halloween. Během celého školního dne budou ve škole probíhat akce a soutěže, které završíme společným setkáním...

Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů Milíčov

10.10.2017 22:00
Zveme Vás na Členskou schůzi Spolku Rodičů Milíčov,  která se bude konat po třídních schůzkách 7.11.2017 od 18:15 hodin ve společenském sále ZŠ...

Sběr papíru 12. - 13. 10.

29.09.2017 11:21
Ve dnech 12.10.  čtvrtek a 13.10. pátek mezi 7hod – 8:30hod bude opět probíhat sběr papíru.  Stejně jako minule vyhlašujeme soutěž o...

Co plánujeme ve školním roce 2017/18

29.09.2017 11:03
Zatím jsme naplánovali tyto akce: Sběr papíru 12.-13. 10. Haloween 31.10. Valná hromada Spolku 7.11. v 18:15 (po třídních schůzkách) Milíčovský...
1 | 2 >>

Chcete vidět fotky a videa ze Zahradní slavnosti? Sledujte náš facebook a Youtube

Přihláška člena Spolku

Tímto přijímám Stanovy Spolku rodičů Milíčov a zavazuji se uhradit členský příspěvek 100,- Kč na šk. rok 2017/18 do zahájení nejbližší členské schůze.