Spolek rodičů Milíčov je dobrovolným spolkem rodičů žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674/2, 149 00 Praha 4.

Členem se může stát pouze rodič nebo zákonný zástupce žáka školy.

Číslo účtu: 2301120232/2010 (Fio Banka)
Pro platbu členských příspěvků použijte jako Variabilní symbol vaše telefonní číslo.
Pokud se nechcete stát členem, můžete nám zaslat dar. Rádi Vám za něj poděkujeme, pokud nám na sebe necháte kontakt v poznámce, nebo tel. jako variabilní symbol. 

Aktuality

Halloweenské zahradní setkání

15.10.2017 21:09
31. říjen je den, kterému se říká Halloween. Během celého školního dne budou ve škole probíhat akce a soutěže, které završíme společným setkáním rodičů, žáků a učitelů na školní zahradě od 17:00. Přijďte se pochlubit svými vyřezávanými dýněmi, opečte si špekáček nebo jablko, nebo si jen zazpívejte...

Sběr papíru 12. - 13. 10.

29.09.2017 11:21
Ve dnech 12.10.  čtvrtek a 13.10. pátek mezi 7hod – 8:30hod bude opět probíhat sběr papíru.  Stejně jako minule vyhlašujeme soutěž o nejvíce nasbíraných kg za třídu a největší počet účastníků za třídu. Vítězové opět dostanou peněžní odměnu do třídního fondu. Polovina výtěžku bude předána...

Co plánujeme ve školním roce 2017/18

29.09.2017 11:03
Zatím jsme naplánovali tyto akce: Sběr papíru 12.-13. 10. Haloween 31.10. Valná hromada Spolku 7.11. v 18:15 (po třídních schůzkách) Milíčovský Survival (termín bude upřesněn) Sběr papíru jarní  5.-6. dubna 18 Zahradní slavnost 5. nebo 7. června Seznam se může rozšířit o řadu dobrých nápadů,...

Ohlédnutí za školním rokem

30.06.2017 08:00
Dobrý den, Dnes končí školní rok a s vysvědčením, které dnes vaše děti přinesou domů, stojí za to se ohlédnout za uplynulým školním rokem. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří nad rámec svých povinností přispěli svým časem, financemi, dobrou náladou, materiální či jinou podporou...

Škola bude mít novou ředitelku

22.05.2017 16:50
Na základě výběrového řízení jmenovala Rada městské části Praha 11 novou ředitelku školy. Do funkce   k 1. srpnu 2017 nastoupí paní Mgr. Alena Červená.  K tomuto datu bude končit ve funkci paní Mgr. Věra Jarolímová. Oběma přejeme hodně štěstí a veříme, že se nové paní ředitelce podaří...

Bilingva pokračuje

12.05.2017 20:11
S radostí jsme přivítali rozhodnutí Ministerstva školství, že program bilingvní výuky v Němčině na prvním stupni v naší škole může pokračovat i v dalších školních letech.  

Sportovní areál Hamr vedle školy

08.05.2017 21:00
Druhým projektem který ovlivní provoz kolem školy je Sportcentrum Hamrsport, které má vyrůst na pozemku východně od školy. Změna! Termín setkání s investorem je 16.5. v 18:00 ve škole. Investor má zájem projekt nám rodičům představit, nejprve jsme si ale vyžádali aktuální studii, abychom se mohli...

Sjezdovka na Milíčovských kopcích

24.04.2017 21:51
Sjezdovka na Milíčovských kopcích Nedávno přinesly děti ze školy anketu Sdružení dobrovolných hasičů Praha -Újezd, kteří mají velký zájem na vybudování sjezdovky na Milíčovských kopcích. Jedná se o klidné rekreační místo, kam lidé chodí venčit psy, jezdí na kole, chodí provětrat hlavu...

Založili jsme facebook

22.04.2017 21:51
Založili jsme facebook. Tedy ne my, to udělal už dříve pan Zuckerberg na začátku milenia. My založili facebookovou stránku, kam můžete psát své postřehy ze školy. Doufám, že se na ní budou všichni chovat slušně a nebude nutné nic mazat a označovat za nevhodné. Tak...

Jarní sběr dopadl skvěle

22.04.2017 09:26
Výsledky jarního sběru Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní sběrové akce. Nakonec se zapojilo 318 žáků tedy více než třetina školy, podařilo se nám naplnit dva kontejnery až po střechu a nasbírat téměř 10,5 tun papíru, čímž jste naprosto překonali očekávání. Rádi bychom i nadále motivovali...
1 | 2 >>

Zahradní party 6. 6. 2017

Vážení rodiče, žáci, učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na první neformální Zahradní slavnost v areálu naší školy.  Od 16:00 do večerních hodin budou probíhat soutěže, deskové hry, výtvarná dílna, hudba, povídání, občerstvení a možná nějaké to překvapení. 

Detailní Program je v přípravě, uvítáme ceny do soutěží, možnosti občerstvení, případně jiné nápady a zájem o pomoc se zajištěním organizace. Prosím obracejte se na tel : 603 222 589 nebo emailem na rodice-milicov@seznam.cz

 

 

Hledá se ředitel/ka

Vážení rodiče, jak víte, od nového školního roku bude vést naši školu nový ředitel/ka.
 
Právě probíhá první kolo výběrového řízení.
 
Pokud víte o někom, kdo by o tuto pozici měl zájem a zároveň předpoklady k tomu, aby ji zvládal ve prospěch zdravého rozvoje našich dětí.
 
V případě zájmu mohu poskytnout případným zájemcům některé doplňující informace na tel. 603 222 589
Odkaz na Úřední desku zde: uredni deska praha 11
 
 

Rodiče vítáni

Na stránce http://www.rodice-milicov.cz/forum/ otevíráme diskusi k tématu certifikace "Rodiče vítáni". Škola by měla splňovat 7 základních a nejméně dvě volitelná kriteria. Jejich popis Vám zasílali zástupci rodičů ve Školské radě prostřednictvím třídních důvěrníků. 
Certifikační kritéria naleznete také zde
Splňuje podle Vás škola uvedená kritéria? Jaký je Váš názor? V čem podle Vás jsou rezervy a jak je možné situaci zlepšit?
Která další volitelná kritéria bychom chtěli do budoucna splňovat?
 
Budeme rádi za Vaše názory buď na diskusním fóru, nebo emailem na rodice-milicov@seznam.cz nebo komukoli ze školské rady nebo vedení školy.
 
Prosím o vaše reakce do 4.1.
Děkujeme

Účet Spolku

Založili jsme bankovní účet Spolku, na který můžete posílat své členské příspěvky. Jako variabilní symbol použijte své telefonní číslo, které uvedete v přihlášce. číslo účtu: 2301120232/2010 (Fio Banka)
 

Pozvánka na Členskou schůzi 6.12. v 17:30

Dne 2. 11. 2016 byl formálně založen Spolek rodičů Milíčov jako zapsaný spolek.

Rádi bychom Vás pozvali na první členskou schůzi Spolku, která se bude konat 6. 12. v 17:30 v prostorách školy. 

Připadné dotazy rádi zodpovíme po skončení třídních schůzek 8.11. ve vestibulu školy (u hlavního vchodu)

Zde najdete Pozvánku

 Přijaté stanovy spolku

Plná moc k zastoupení na členské schůzi

Členskou přihlášku je možné vyplnit buď prostřednictvím papírového formuláře na místě, nebo elektronicky na této stránce vpravo (v mobilní verzi dole) 

 

Pracovní schůzka k založení Spolku

se koná v pondělí 24.10. 2016 v 17:30 ve sborovně školy (přízemí vedle ředitelny). Zájemci o aktivní činnost, prijďte prosím potvrďte svou účast na rodice-milicov@seznam.cz  Návrh stanov je ke stažení v sekci Dokumenty.   Těšíme se na Vás.

Úvodní slovo

Vážení rodiče a přátelé školy,

V Praze 13. září 2016
Vážení rodiče, 
Po různých peripetiích s likvidací původního nejasného Sdružení rodičů při ZŠ Milíčov, jsme se nyní konečně dobrali do fáze, kdy se nám podařilo získat souhlas od zřizovatele školy a můžeme založit nový rodičovský spolek. 
Rádi bychom tímto požádali ty z Vás, kteří by se do aktivit rodičovského spolku chtěli zapojit, aby se nám co nejdříve ozvali.
Cílem spolku je pomoci zařídit přesah do aktivit, které škola v tuto chvíli nedělá a neřeší, neboť nemůže, ať už z kapacitních, finančních nebo zákonných důvodů. Se školou o těchto věcech chceme intenzivně komunikovat a posouvat k lepšímu.
Příklady toho, co může takový spolek realizovat:
- Spolupracovat se školou přínosem podnětů a návrhů na zlepšení prostředí školy. 
- Finančně přispívat a podporovat nákup specifických pomůcek, které mohou pomoci ve výuce
- Pomoci s organizací mimoškolních akcí
- Přispívat na stravování sociálně slabších žáků
- Poskytovat rodičům, škole, učitelům podporu při vzájemné komunikaci.
- Přispívat a pomáhat s organizací výjezdů žáků do zahraničí a kulturní výměně
- Jako samostatný právní subjekt může získávat prostředky z grantů a dotací určených k podpoře života našich dětí ve škole a v jejím okolí. 
Stesků na to, co ve škole chybí, se najde vždy dost a není to nutně chybou školy. Jako jednotlivci toho mnoho nezvládneme, ale když bude dost těch, kdo jsou ochotni pro to něco udělat, bude možné prostředí, kde studují naše děti zlepšovat více, než jak to dosud zvládá škola jako instituce. 
Vše ale záleží na Vás, rodičích, vaší energii a ochotě pomoci.
Do příštích třídních schůzek bychom rádi realizovali následující kroky:
1) Založení spolku a získání dostatečného počtu členů ochotných se zapojit do zajištění chodu Spolku (min. 5 lidí)
2) Sestavení plánu financí a aktivit pro letošní školní rok. Od toho se bude odvíjet výše členského příspěvku, který nyní přepokládáme ve výši cca 100 Kč ročně.
Prosím ozvěte se a zapojte se, vaše nápady, podněty i ochotu pomoci rádi uvítáme.
 
Děkujeme 
 
Spolek rodičů Milíčov
Jan Bezpalec, tel: 603 222 589 rodice-milicov@seznam.cz
Hana Daenhartová  tel: 736 654 943 hana.daenhardtova@ltapartners.com 
Veronika Nürnbergerová tel: 606 876 224 nuernbergerova@volny.cz
www.rodice-milicov.cz
V Praze 13. září 2016
Vážení rodiče, 
Po různých peripetiích s likvidací původního nejasného Sdružení rodičů při ZŠ Milíčov, jsme se nyní konečně dobrali do fáze, kdy se nám podařilo získat souhlas od zřizovatele školy a můžeme založit nový rodičovský spolek. 
Rádi bychom tímto požádali ty z Vás, kteří by se do aktivit rodičovského spolku chtěli zapojit, aby se nám co nejdříve ozvali.
Cílem spolku je pomoci zařídit přesah do aktivit, které škola v tuto chvíli nedělá a neřeší, neboť nemůže, ať už z kapacitních, finančních nebo zákonných důvodů. Se školou o těchto věcech chceme intenzivně komunikovat a posouvat k lepšímu.
Příklady toho, co může takový spolek realizovat:
- Spolupracovat se školou přínosem podnětů a návrhů na zlepšení prostředí školy. 
- Finančně přispívat a podporovat nákup specifických pomůcek, které mohou pomoci ve výuce
- Pomoci s organizací mimoškolních akcí
- Přispívat na stravování sociálně slabších žáků
- Poskytovat rodičům, škole, učitelům podporu při vzájemné komunikaci.
- Přispívat a pomáhat s organizací výjezdů žáků do zahraničí a kulturní výměně
- Jako samostatný právní subjekt může získávat prostředky z grantů a dotací určených k podpoře života našich dětí ve škole a v jejím okolí. 
Stesků na to, co ve škole chybí, se najde vždy dost a není to nutně chybou školy. Jako jednotlivci toho mnoho nezvládneme, ale když bude dost těch, kdo jsou ochotni pro to něco udělat, bude možné prostředí, kde studují naše děti zlepšovat více, než jak to dosud zvládá škola jako instituce. 
Vše ale záleží na Vás, rodičích, vaší energii a ochotě pomoci.
Do příštích třídních schůzek bychom rádi realizovali následující kroky:
1) Založení spolku a získání dostatečného počtu členů ochotných se zapojit do zajištění chodu Spolku (min. 5 lidí)
2) Sestavení plánu financí a aktivit pro letošní školní rok. Od toho se bude odvíjet výše členského příspěvku, který nyní přepokládáme ve výši cca 100 Kč ročně.
Prosím ozvěte se a zapojte se, vaše nápady, podněty i ochotu pomoci rádi uvítáme.
 
Děkujeme 
 
Spolek rodičů Milíčov
Jan Bezpalec, tel: 603 222 589 rodice-milicov@seznam.cz
Hana Daenhartová  hana.daenhardtova@ltapartners.com 
 
www.rodice-milicov.cz
 

Přihláška člena Spolku

Tímto přijímám Stanovy Spolku rodičů Milíčov a zavazuji se uhradit členský příspěvek 100,- Kč na šk. rok 2016/17 do zahájení nejbližší členské schůze.